02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

Caritas et veritas

Cílem časopisu je publikovat původní odborné a populární články specialistů pracujících v těchto oblastech a představovat důstojnou platformu pro komunikaci o interakci v uvedených směrech. Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Časopis Caritas et Veritas se v rámce svého zaměření na křesťanské souvislosti v humanitních a sociálních oborech věnuje zejména praktickým otázkám spojeným s etikou, pomáhajícími profesemi a pedagogikou. Cílem časopisu je publikovat původní odborné a populární články specialistů pracujících v těchto oblastech a představovat platformu pro komunikaci o interakci v uvedených směrech. Proto je záměrem redakce zachovat celý časopis dobře přístupný pro odborníky z praxe v Česku a na Slovensku. Odborné a popularizační části časopisu, stejně jako recenze na česky a slovensky vydané publikace, proto vycházejí v češtině. Zároveň redakce usiluje o to, aby odborné studie publikované v časopise zohledňovaly mezinárodní diskurz a byly pro něj přístupné. Editorial a vědecké studie proto vycházejí také v anglickém překladu, resp. odborné studie napsané původně v angličtině nebo jiném světovém jazyce jsou takto i publikovány.

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, nově taktéž v mezinárodní databázi SCOPUS.

speficikace

vydavatel: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

cena za předplatné: zdarma, volně přístupné

ISSN: 1805-0948

kontaktní adresa

CetV

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Kněžská 8

370 01 České Budějovice

Tel. +420 387 773 501

Fax +420 386 354 994

e-mail: stastl00@tf.jcu.cz

web: http://www.caritasetveritas.cz

© 2011-2021 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz