01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

redakční rada

Mons. Stanislav Přibyl, Th.D.

Generální sekretář ČBK, Praha, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, pribyl@cirkev.cz

Dr. Ladislav Beneš

ETF UK, Praha, Černá 9, 115 55 Praha 1, benes@etf.cuni.cz

Doc. Pavel Hošek, Th.D.

ETF UK, Praha, Černá 9, 115 55 Praha 1, hosek@etf.cuni.cz

Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

FHS UK, Praha, Máchova 7, 120 00, Praha 2, havrdova@fhs.cuni.cz

Assoc.-Prof. Dr. Tadeusz Kamiński

Faculty of History and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland, Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938 Warsaw, Poland, t.kaminski@uksw.edu.pl

Doc. Michal Kaplánek, Th.D.

TF JU, České Budějovice, Kněžská 8, 37001 České Budějovice, kaplanek@tf.jcu.cz

Prof. Dr. Stephanie Klein

Faculty of Theology, University of Lucerne, Switzerland, Frohburgstrasse 3, 6002 Luzern, Switzerland, Stephanie.Klein@unilu.ch

Assoc. Prof. Dr. Rudi Kotnik

University of Maribor, Faculty of Arts, Maribor, Slovenia, Koroška cesta 160,2000 Maribor, Slovenia, rudi.kotnik@gmail.com

ThLic. Jaroslav Lorman, Th.D.

KTF UK, Praha, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, jjjlorman@ktf.cunil.cz

Mgr. Richard Macků, Ph.D.

TF JU, České Budějovice, Kněžská 8, 37001 České Budějovice, mackur@tf.jcu.cz

Michael Martinek, Th.D.

ETF UK, Praha, Černá 9, 115 55 Praha 1, martinek@jabok.cz

Prof. Dr. Hans Mendl

University of Passau, Faculty of Arts and Humanities, Department of Catholic Theology, Germany, Universität Passau, Department für Katholische Theologie der Philosophischen Fakultät, D-94030 Passau, Hans.Mendl@t-online.de

PhDr. Roman Míčka, Th.D.

TF JU, České Budějovice, Kněžská 8, 37001 České Budějovice, mickar@tf.jcu.cz

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

FSS MU, Brno, Joštova 10, 602 00 Brno, necasova@fss.muni.cz

Doc. Michal Opatrný, Dr. theol

TF JU, České Budějovice, Kněžská 8, 37001 České Budějovice, mopatrny@tf.jcu.cz

Prof. Dr. Wieslaw Przygoda

Faculty of Theology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, Poland, przygoda@kul.lublin.pl

Assoc.-Prof. Dr. János Wildmann

John Wesley Theological College Budapest, Hungary, Dankó utca 11, 1086 Budapest, Hungary, wildmann@t-online.hu

redakce

šéfredaktor

doc. Mgr. Michal Opatrný, Dr. theol.

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce TF JU

mopatrny@tf.jcu.cz

+420 389 033 526

č. dv. 4.50

předseda redakční rady

doc. Mgr. Michal Opatrný, Dr. theol.

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce TF JU

mopatrny@tf.jcu.cz

+420 389 033 526

č. dv. 4.50

redaktor

Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.

Katedra teologických věd TF JU

katka.brichcin@seznam.cz

+420 389 033 528

redaktor

Mgr. Monika Flídrová

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce TF JU

monikaflidrova@seznam.cz

editor

Mgr. et Mgr. Jana Maryšková

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce TF JU

janamarys@seznam.cz

korektury

Bc. Alena Mackerlová

překladatelka anglické verze

Mgr. Světla Hanke-Jarošová

© 2011-2020 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz