01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

témata dalších čísel

Pro další čísla CetV byla stanovena následující témata, ke kterým redakce uvítá příspěvky jak v podobě odborných studií, tak i popularizačních článků. O zařazení popularizačního článku rozhoduje redakce, odborná studie podléhá kromě redakčního posuzování i procesu dvojí anonymní recenze. Redakce může odmítnout texty taktéž z případných kapacitních důvodů či nesouladu s profilem časopisu a zaměřením tematického čísla.

1/2018 Místo teologie při vzdělávání v sociální práci
Uzávěrka: 31. 12. 2017

2/2018 Integrální humanismus jako inspirace pro současnou pedagogiku / Křesťanský humanismus jako inspirace pro současnou pedagogiku
Uzávěrka: 30. 6. 2018

© 2011-2018 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz