02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2018

Stres jako hrozba a současně výzva v profesi sociálního pracovníka
Kaczor Michal
Hlavním cílem předkládaného příspěvku je představit stres jako jednu z dlouhodobě významných hrozeb 21. století, a to především v kontextu výkonu profese sociální práce. V návaznosti na to dále představit tzv. copingové strategie aneb způsoby, jakými se jedinci – sociální pracovníci – mohou se stresem vypořádávat. Na stres je v rámci článku pohlíženo jako na potenciální výzvu. V souvislosti s tímto je kladen důraz na všímavost jakožto jeden z mnoha možných nástrojů převrácení hrozby stresu na výzvu, tedy efektivní práce se stresem. Nejsou opomenuty jak možnosti pěstování všímavosti v každodenním životě sociálních pracovníků, tak ani možná úskalí související s jejím praktikováním, na která je zapotřebí upozornit.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2018

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz