02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2017

Duchovní péče v mimořádných situacích (Notfallseelsorge) a její praktická a biblickoteologická východiska
Maryšková Jana
Článek pojednává o duchovní péči v mimořádných situacích (Notfallseelsorge) jako jedné z oblastí, v níž je církev diakonicky přítomna ve společnosti, a o jejích praktických a biblickoteologických východiscích. V první části článek představuje duchovní péči v mimořádných situacích v německé jazykové oblasti a podává stručný přehled situace v České republice. Druhá část je věnována biblickým textům a jejich reflexi jako nezbytnému předpokladu duchovní péče v mimořádných situacích.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2017

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz