02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2017

Vší mavost (mindfulness) jako potenciální nástroj rozvoje osobnosti sociálního pracovníka
Kaczor Michal
Předkládaný příspěvek představuje všímavost (angl. mindfulness) jako potenciální nástroj rozvoje osobnosti sociálního pracovníka, jehož prostřednictvím lze efektivně udržovat duševní a potažmo tělesné zdraví v kondici. Nejdříve je všímavost přiblížena skrze interpretace různých autorů. Její perspektivnost je dále podložena výsledky různých vědeckých výzkumů. Představen je rovněž současný stav rozvíjení všímavosti v sociální práci včetně tradičních, oficiálních kurzů všímavosti (MBSR, MBCT), prostřednictvím kterých ji lze rozvíjet, zdokonalovat a udržovat. Nakonec je věnován prostor též „odvrácené tváři všímavosti“, tj. rizikům, která mohou být s jejím praktikováním spojena.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2017

© 2011-2018 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz