02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2016

Recenze
Klapetek Martin, Maryšková Jana
Mezinárodní konference Minorities and Majorities
in the Middle East and Asia

Michael KLESSMANN (ed.), Handbuch der Krankenhausseelsorge,
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, 4. přeprac. vyd., 368 s.
ISBN 978-3-525-62403-6.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz