02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2016

Má učení papežů o sportu vliv na teology v ČR? (analýza výsledků výzkumu)
Svoboda Vojtěch
Tato studie se zabývá teologickou reflexí sportu. V první části přibližuje způsob, jakým sport hodnotili Jan Pavel II. a Benedikt XVI. Hlavním zdrojem informací jsou v tomto bodě proslovy, dopisy a další texty, ve kterých věnovali oba papežové sportu značný prostor. Druhá část studie přináší odpovědi na otázky týkající se těla a sportu, které autor předložil vybranému vzorku teologů na území České republiky. Cílem studie je poskytnout možnost srovnání mezi těmito dvěma typy výpovědí. Mezi papežskými výpověďmi a oslovenými teology panuje převážná shoda v otázce přínosu sportu na úrovni jedince. Vybraná skupina teologů však neposkytuje žádnou výpověď týkající se mezilidského či globálního aspektu sportu. Autor navrhuje zaměřit další výzkum tímto směrem.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz