02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2016

Typologie dobra a zla: analýza díla O výchově křesťanského vladaře Erasma Rotterdamského
Stulík Ondřej
Článek pojednává o politické filozofii Erasma Rotterdamského v  díle O výchově křesťanského vladaře a zaměřuje se na vztah pojmů dobrota, moudrost a moc v intencích vlády krále v prostředí monarchie jako systému vládnutí. Cílem je představit dobrou vládu jako typ politického systému a roli krále jako aktéra disponujícího politickou mocí vůči morálnímu dobru jako principu. Použitými metodami jsou framing a obsahová analýza. Hlavním zjištěním je apel na odpovědnost krále za službu poddaným, čímž Erasmus vytváří etický obsah legitimity vládnutí před Bohem (prostřednictvím moci uplatněné pro dobro všech za účelem společenské stability). Erasmův politicko-filozofický odkaz je nadčasový, protože vzájemnou závislostí dobroty, moudrosti a moci se legitimita nezplošťuje na viditelný neutrálně-byrokratický výkon moci.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz