02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2016

Solidární zisk a efektivita lásky. Motivy současné katolické etiky tržního hospodářství
Mašek Vojtěch
Na podkladě interpretace významných proudů současné katolické etiky hospodářství článek zkoumá různé přístupy k překonávání deficitu hospodářské racionality v oblasti morálky a mravního deficitu v oblasti tržního hospodářství. Snaží se tak odpovědět na klíčovou otázku, zda a v jaké podobě je v současné globální ekonomické praxi možná hospodářská etika a jak k ní může specificky přispět katolické sociální myšlení a tradice.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz