02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2016

Přístup sociálních pracovníků k implementaci standardů kvality sociálních služeb
Elichová Markéta , Sýkorová Anna
Práce na základě analýzy výsledků výzkumného šetření popisuje přístup sociálních pracovníků ke standardům kvality sociálních služeb především z hlediska individuálního pojetí a chápání významu standardů pro sociální práci samotnými pracovníky, zejména s ohledem na jejich praxi v konkrétní organizaci. Názory a přístupy sociálních pracovníků jsou zasazeny do kontextu aktuální situace v oblasti sociálních služeb a MPSV připravované inovace standardů kvality. Na základě provedeného výzkumu jsou v textu popsány tři hlavní zdroje problémů při implementaci standardů, které se vyskytují na všech úrovních problematiky, od roviny celospolečenské po rovinu individuální. Na ně navazují návrhy řešení. Text se věnuje také vzdělávání v sociální práci jako faktoru, který významně ovlivňuje utváření postojů sociálních pracovníků.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz