02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2016

Druhá světová válka a problematika uprchlictví se zaměřením na českobudějovickou diecézi ve světle archivních materiálů biskupského archivu
Weis Martin
Druhá světová válka přinesla nezměrné utrpení mnoha milionům lidí. Nelze ani spočítat, kolik lidí muselo v důsledku válečných operací či z rozhodnutí státníků opustit své domovy a byli buď násilně deportováni či sami utekli do exilu. V této studii připomínáme problematiku uprchlictví spojenou s tímto tragickým úsekem lidských dějin ze specifického úhlu pohledu, a to uprchlictví jako součást dějin českobudějovické diecéze let 1938 až 1947 ve světle archivních materiálů biskupského archivu. Na autentických dokumentech si přibližujeme, jak otázku uprchlictví vnímal a často i sám jako uprchlík prožíval tehdejší katolický duchovní českobudějovické diecéze.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz