02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2016

Fenomén migrace z pohledu ideje rozvoje společného domova obsažené v sociálním učení církve, zvláště ve vyjádřeních papežů Benedikta XVI. a Františka
Šrajer Jindřich
Článek reflektuje fenomén migrace z pozic sociálního učení církve. Jeho cílem je podívat se na aktuální problém migrace na počátku třetího tisíciletí zvláště pohledem dvou posledních papežů, Benedikta XVI. a Františka, a to na základě reflexe dvou principů, kterými sociální učení církve zdůvodňuje svůj postoj k problematice migrace. Prvním ze zmíněných dvou principů je princip kosmopolitní (myšlenka společného domova, jednoho světa), druhým je princip politický. Zohlednění myšlenky jednoty lidského rodu a požadavku univerzálního bratrství je přitom v podání zmíněných papežů základní či spíše cílovou představou, od které odvíjí důležité výzvy k realizaci lepšího světa. V tomto ohledu pro ně fenomén migrace nepředstavuje jen problém, ale především výzvu a příležitost, jak konkrétně onu jednotu lidského rodu a univerzální bratrství osvědčit.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz