02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2016

Názory a postoje českých křesťanů k uprchlické krizi: Výsledky výzkumu mezi českými křesťany
Opatrný Michal
Předkládaná studie představuje vybrané elementární výsledky sociálního šetření Křesťané a uprchlíci, které bylo realizováno v ČR v srpnu 2016. Tento výzkum se zaměřil na interpretaci některých témat souvisejících s tzv. uprchlickou krizí v EU praktikujícími křesťany. Svou základní povahou se jedná o studii teologickou, která využívá některé prvky z metodologie sociálních věd. V první části je nejprve rozpracována teoretická základna výzkumu, která za svou základní optiku přijímá teologii znamení času. Ve druhé části jsou představena vybraná zjištění výzkumu, která jsou pak v části třetí teologicky interpretována vzhledem k teoretickým východiskům celého šetření. Studie ukazuje, že na první pohled poměrně velkou otevřenost praktikujících křesťanů v ČR vůči uprchlíkům je třeba vnímat diferencovaně vzhledem k tomu, zda uprchlíci pocházejí z muslimských zemí. Ukazuje se tak, že přes zřejmou identifikaci uprchlické krize jako znamení času čeští křesťané na toto znamení odpovídají nejednoznačně.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz