02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2016

Otázka „světové politické autority“ v širším kontextu katolického sociálního myšlení
Míčka Roman
Článek nazvaný Otázka „světové politické autority“ v širším kontextu katolického sociálního myšlení se s referencí na otázku „migrační krize“ a „kosmopolitního principu“ zabývá problematikou konceptu „světové politické autority“ formulované v sociálním učení církve. Prezentuje a reflektuje širokou debatu v kontextu katolického sociálního myšlení ohledně povahy globální politické organizace a konceptu global governance zejména v posledních dvaceti letech. Dospívá k názoru, že sociální učení církve spojuje „světovou politickou autoritu“ zejména s projektem OSN, nikoli s progresivním a radikálně extenzivním rozvojem globálních politických institucí.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz