02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2015

Recenze
Nakonečný Milan, Weis Martin, Muchová Ludmila
Recenze na knihy:

Jane WHARAM, Emoční inteligence: Cesta do středu sebe sama (2014)
Milan Nakonečný

Kurt RUDOLPH, Gnóze. Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky (2010)
Milan Nakonečný

Jaroslav CORANIČ, Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (2014)
Martin Weis

Gabriela ŠÁRNÍKOVÁ a Peter TAVEL,Love and Development of Human Being. Spiritual,Philosophical, Psychological and Pedagogical Dimension of Love (2015)
Ludmila Muchová

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz