02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2015

Koncept Etické výchovy v ČR a jeho možné inspirace v konceptu Philipa Cama
Krausová Lucie, Šrajer Jindřich
Článek s názvem „Koncept Etické výchovy v ČR a jeho možné inspirace v konceptu Philipa Cama“ chce být příspěvkem do probíhající diskuse ohledně konceptu Etické výchovy v ČR a jeho významu na státních školách. Formou jednoduchého srovnání tohoto konceptu s konceptem Etické výchovy Philipa Cama článek poukazuje na možné inspirace, které mohou posloužit lepšímu pochopení významu Etické výchovy ve státních školách v ČR a její účinnější realizaci. Srovnání obou zmíněných konceptů Etické výchovy se nabízí z toho důvodu, že přístup formulovaný Philipem Camem je blízký cílům a hodnotám formulovaným v konceptu Etické výchovy v ČR.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz