02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2015

Problematika aplikace profesních hodnot v sociální práci
Flídrová Monika
Článek vychází z reflexe výzkumu Grantové agentury Jihočeské univerzity č. 117/2013/H, jehož součástí bylo také téma profesních hodnot. Výsledky dotazníkového šetření výzkumu upozorňují na problematiku aplikace profesních hodnot v sociální práci. Cílem článku je primárně poukázat na některé z bariér v aplikaci hodnot, souvisejících především s definováním pojmu hodnota a pluralitou hodnot v sociální práci. Studie vychází z obecného pojetí, že se
sociální pracovník potřebuje ve své praxi řídit také hodnotami, které vedou k naplňování poslání a smyslu sociální práce.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz