02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2015

Teologická reflexe v supervizi pastorační práce
Ehrlichová Magdalena
Článek představuje supervizi jako disciplínu, která může pastoračním pracovníkům pomoci při zvládání nároků jejich profese. Na základě charakteristiky supervize v oblasti pomáhajících profesí jsou v textu zvažována její důležitá specifika pro oblast pastorační práce. Předpokladem supervize v oblasti pastorace je její teologické a duchovní porozumění oblasti pastorační práce i světu pastoračního pracovníka. Článek předkládá návrhy, jakým způsobem lze koncipovat teologickou reflexi v supervizi pastorační práce.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz