02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2015

Pastorace v domově pro seniory: vybrané otázky
Suchomelová Věra
Pastorace seniorů ve smyslu doprovázení staršího člověka v příběhu života i víry vyžaduje funkční vztah mezi pastorujícím a pastorovaným. Článek přináší nejprve stručnou reflexi současné praxe pastorační péče v tuzemských domovech pro seniory jako specifického pastoračního prostředí, poté na základě závěrů kvalitativní studie Duchovní potřeby v životě jihočeských seniorů vymezuje a charakterizuje aspekty smysluplné pastorace (nejen) v tomto specifickém pastoračním prostředí: vlastní iniciativu pastorujícího v navázání kontaktu se seniory, východisko v lásce k bližnímu, otevřenost vůči všem seniorům bez ohledu na deklarované vyznání, schopnost aktivního naslouchání jejich životnímu příběhu, respekt k osobnímu příběhu vývoje religiozity či spirituality konkrétního člověka a pomoc při odkrývání a posilování jeho vlastních spirituálních zdrojů.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz