02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2015

Lidská důstojnost jako základ vztahu mezi pacientem a lékařem
Pavelková Martina
Článek reflektuje vztah mezi pacientem a lékařem, a to především s ohledem na zákon, který tento vztah upravuje v České republice. Je ukázána dějinná proměnlivost vztahu mezi pacientem a lékařem, která je do značné míry dána pojetím draví a nemoci daného dějinného období. Různé typy vztahu lékaře a pacienta lze zobecnit na čtyřech modelech. Při pohledu na všechny obtíže a možnosti tohoto vztahu za rozhodující základ jeho kvality považujeme lidskou důstojnost.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz