02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2015

Odstranění řeholních sester z jihočeských nemocnic komunistickým režimem a jeho dopad na pastoraci nemocných
Weis Martin
Po únoru 1948 nastalo postupné omezování církevního života ve státě. Komunistická moc v Československu usilovala mimo jiné i o radikální omezení působení ženských řeholí a řádů, a to na exponovaných místech, jako bylo školství a veřejná zdravotní péče. Nejdříve byly v noční policejní razii dne 13. dubna 1950 zabrány mužské řeholní kláštery a řeholníci odvezeni do tzv. soustřeďovacích či internačních klášterů. Poté následovalo administrativní omezování činnosti řeholnic a jejich přemístění do tzv. „centralizačních“ klášterů. Tato opatření měla velmi negativní dopad na duchovní péči o pacienty městských a okresních nemocnic v jihočeském regionu, jak na základě archivních materiálů dokumentuje tato studie.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz