02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2015

Nemocniční kaplanství v poločase
Maryšková Jana
Křesťanské církve, vědomy si svého poslání sloužit potřebným, poskytují duchovenskou službu mj. v resortech armády, vězeňství a policie a v několika posledních letech rovněž v resortu zdravotnictví. Vedle kaplanů vojenských a vězeňských se tak postupně stávají samozřejmostí i kaplani nemocniční. Služba nemocničních kaplanů však zatím postrádá potřebný legislativní rámec a zakotvení v zákoně. Připravovaný zákon o nelékařských pracovnících by tak měl zajistit nemocničním kaplanům odpovídající postavení mezi pracovníky ve zdravotnictví, obdobně jako je tomu u jejich kolegů v resortu armády či vězeňství.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz