02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2014

Recenze: Bůh se vrací
Nakonečný Milan
John MICKLETHWAIT a Adrian WOOLDRIDGE,
Bůh se vrací. O tom, jak globální oživení víry mění svět,
Praha: Triton, 2014, 439 s., přel. Václav Petr
ISBN 978-80-7387-696-8

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz