02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2014

Recenze: Sapiens
Nakonečný Milan
Yuval Noah HARARI,
Sapiens. Od zvířete k božskému jedinci,
Praha: Leda, 2013, 518 s., přel. Anna Pilátová
ISBN 978-80-7335-344-5

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz