02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2014

Recenze: Time, Eternity, and the Trinity
Jetelina Bedřich
Eunsoo KIM,
Time, Eternity, and the Trinity: A Trinitarian Analogical Understanding of Time and Eternity,
Eugene, Oregon: Pickwick Publications 2010, viii + 368 s.
ISBN-13 978-1-60608-968-2

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz