02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2014

Význam odpuštění pro pacienta v kontextu péče nemocničního kaplana
Opatrný Dominik, Hoštálková Marta
Odpuštění podporuje léčbu, zvyšuje kvalitu života pacientů a snižuje jejich úzkost. Tento článek sleduje určité specifické aspekty procesu odpuštění u pacientů. Na jedné straně chápe nemoc jako vhodnou příležitost k odpuštění, na straně druhé upozorňuje na obtíže pramenící z nemoci. Pacienti tyto obtíže snáze překonají s pomocí nemocničního kaplana. Proto je v textu komentována jeho role v procesu odpuštění, stejně jako etický rámec jeho činnosti.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz