02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2014

Hudba jako jeden z možných aspektů preevangelizace
Ochozka Karel
Článek pojednává o vztahu hudby a náboženství. V textu je popsána estetická funkce hudby a její teologicko-filosofický základ. Ve zvolené oblasti je poukázáno na využití poslechu hudby jako jedné z forem preevangelizace. Téma je řešeno v kontextu církevních dokumentů a koresponduje s vnímáním a funkcí hudby v církvi.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz