02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2014

Hodnoty a hodnocení z pohledu psychopatologie a psychoterapie
Lhotová Marie
Pohled na to, co jsou hodnoty, a úvaha o tom, jakou váhu má v psychoterapii diskuse o nich, je z hlediska psychoterapeutické práce záležitost poměrně aktuální, a to tím spíše, že hodnoty nacházejí svůj výraz v postojích a ideologiích jak pacientů, tak i terapeutů. Pohled na psychoterapeutickou práci s hodnotami, hodnotovým systémem a individuální hierarchií hodnot je však nejednotný. Cílem článku je podrobit analýze možnosti psychoterapeutické intervence v rámci přezkoumávání jednotlivých premis hodnotového úsudku. V textu je podrobněji zmíněn existenciálně analytický přístup k hodnotám, jehož výkladový rámec dovolí pochopit téma hodnot jako výchozí pro terapeutickou práci.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz