02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2014

Kulturní animace – filosofická východiska a praktické využití
Dudová Anna, Kaplánek Michal , Macků Richard
Autorský tým z Katedry pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích navazuje na společný článek Mnohotvarý fenomén animace z roku 2011 a na monografii M. Kaplánka Animace z r. 2013. Zatímco ve svých dosavadních publikacích se autoři snažili spíše upřesnit pojem „animace“ a prezentovat jednotlivé směry animace, tato studie pojednává především o tzv. kulturní animaci, která se stala výchovnou metodou, a o jejím využití v pedagogické praxi. Příkladem využití animace je program formace animátorů, který uskutečňují salesiáni na Slovensku. Tento program se realizuje v rámci katolické církve, a proto i tento text výrazněji zdůrazňuje teologická východiska animace.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz