02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2014

Chvála vyprávění aneb narativní stezky výchovy k hodnotám
Zbudilová Helena
Studie pojednává o narativní metodě jako možném způsobu výchovy k hodnotám. Příběh a jeho vliv na člověka je od druhé poloviny 20. století jedním z hlavních témat diskuse ve filosofii, teologii, psychologii, literární vědě i v kulturní antropologii. Z pedagogického hlediska text zdůrazňuje angažovaný vstup jedince do příběhu v duchu tzv. rehabilitace narativity v didaktickém procesu. Prostřednictvím příběhu, který umožňuje i v postmoderní době výchovně-vzdělávací působení, lze dosáhnout celistvosti tělesně-psycho-sociálně-spirituální jednoty existence jedince.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz