02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2014

Má školní vzdělávání smysl, jestliže nevede k hledání smyslu?
Muchová Ludmila
Článek uvádí do souvislosti charakteristiku postmoderní evropské společnosti, změněné nároky na výkon žáků ve školách Evropské unie a logoterapeutický pohled na člověka hledajícího smysl života. Autorka konstatuje nesoulad mezi ekonomickým a politickým tlakem na školské systémy připravovat žáky pro budoucí konkurenceschopnost svých zemí na světovém trhu práce a úsilím člověka o naplnění života duchovními, nemateriálními hodnotami. Upozorňuje, že se tak děje i přesto, že duchovní a sociální klima školy lze vnímat a měnit za pomoci autoevaluačních nástrojů.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz