02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2013

Recenze: Psychosociální krizová spolupráce
Kavan Štěpán
Bohumila BAŠTECKÁ a kol., Psychosociální krizová
spolupráce,
Praha: Grada Publishing, a. s., 2013, 317 s.
ISBN 978-80-247-4195-6.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz