02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2013

Recenze: Nedostatečný pocit vlastní hodnoty: Sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávání
Nakonečný Milan
Heinz-Peter RÖHR, Nedostatečný pocit vlastní hodnoty. Sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávání,
Praha: Portál, edice Spektrum, 2013, 174 str.
ISBN 978-80-262-0354-4.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz