02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2013

Recenze: Gödel, Escher, Bach. Existenciální gordická balada. Metaforická fuga o mysli a strojích v duchu Lewise Carrolla
Nakonečný Milan
Douglas R. HOFSTADTER, Gödel, Escher, Bach. Existenciální gordická balada. Metaforická fuga o mysli a strojích v duchu
Lewise Carrolla,
Praha: Argo-Dokořán, 2012, 830 s.
ISBN 978-80-7363-265-6

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz