02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2013

Zneužití tématu bohatství komunistickým režimem na příkladu časopisu Charita
Svoboda Rudolf
Studie nejprve ve své metodologické části přispívá k aktuální teologické diskusi k tématům bohatých, bohatství a pastorace bohatých. Ukazuje základní metodologická omezení, se kterými se badatelé v rámci zkoumání těchto témat mohou setkat. Zejména poukazuje na problematičnost přehledových pojetí v kontextu současných odborných diskusí v církevně-historické vědecké obci. Následně se studie zabývá problematikou zneužití tématu bohatství v komunistické propagandě, jejíž platformou se stal na počátku padesátých let časopis Charita, který vycházel v letech 1946-1951.
Příspěvek ukazuje odvrácenou tvář uvažování o bohatých a bohatství: tj. zneužití tohoto tématu k politické propagandě. KSČ totiž vnímala katolickou církev jako svého ideologického nepřítele. Brzy po převzetí moci v Československu v únoru 1948 zakázala většinu katolických novin a časopisů. Ty, co byly nadále vydávány – mezi ně patřil právě časopis Charita – se dostaly pod kontrolu lidí spolupracujících s komunisty. Časopis byl zejména od roku 1949 využíván ke komunistické propagandě, protože v zájmu klidného přebírání a upevňování moci chtěli komunisté získat zejména obyčejné věřící na svoji stranu. Za pomoci kněží, kteří byli dosazeni do redakce, využívala biblickou argumentaci a významné postavy křesťanských dějin – včetně Ježíše – v ideologickém boji Východu proti Západu, komunismu proti kapitalismu – a také chudých proti bohatým. Právě tématika bohatství se v roce 1950 stala velmi ostrou zbraní ideologického boje.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz