02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2013

Bohatí a mocní jako subjekty sociální pastorace
Opatrný Michal
Studie vychází z koncepce sociální pastorace Hermanna Steinkampa, která jednak umožňuje, vnímat bohaté a mocné jako inspiraci pro pastoraci, jednak dává i návod, jak k pastoraci bohatých a mocných přistupovat.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz