02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2013

Byznys jako povolání? Některé etické a duchovní souvislosti bohatství a moci
Míčka Roman
Tento článek se v kontextu tématu „pastorace bohatých a mocných“ zabývá problematikou ambivalentního postoje vůči bohatým a mocným tohoto světa. Na základě zásadních podnětů knihy Michaela Novaka Business as a Calling. Work and the Examined Life (1996) se pokouší interpretovat jejich obtížnou pozici a zároveň obhájit sféru byznysu. Téma je zasazeno do kontextu některých impulsů sociálního učení církve.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz