02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2013

Kazatel jako projev „pastorační péče“ Starého zákona o bohaté
Mackerle Adam
Studie představuje knihu Kazatel jako příklad starozákonní pastorační péče o bohaté. Vychází od hlavní otázky, jíž se autor zabývá – smyslu života a štěstí. Pak analyzuje rozmanité obvykle předkládané odpovědi a zamítá je jako neuspokojivé. Konečně nabízí vlastní odpověď. Předkládaná studie chápe toto tázání po smyslu lidského života jako výraz starozákonní pastorační péče o bohaté, protože kniha je zaměřena na bohaté publikum a učí je, jak nalézt štěstí a smysl života.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz