02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2013

Svět podle Bóaze: bohatství, moc a spravedlnost v knize Rút
Ber Viktor
Článek přináší literárně-teologickou studii postavy Bóaze v knize Rút. Analyzuje narativní charakteristiku Bóaze jako „muže úspěšného a vlivného“ a sleduje funkci, jakou Bóazovo postavení hraje při rozvíjení ekonomických, sociálních a teologických motivů v knize Rút. V závěru příspěvku věnuje autor pozornost napětí mezi tradiční interpretací postavy Bóaze jako jednoznačně kladné postavy a mezi novějšími přístupy, které tento tradiční obraz zhusta dekonstruují.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz