02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2012

Eticko-náboženský apel Unamunova quijotismu
Zbudilová Helena
Studie se zabývá problematikou quijotismu jako alternativní filozofie života a španělského náboženství v pojetí španělského spisovatele a filozofa Miguela de Unamuno (1864-1936) a pohledem eticko-náboženského odkazu tohoto učení pro současnost. Vedle autorových filozofických a náboženských východisek je Unamunův quijotismus zasazen do historického kontextu vývoje španělského filozofického myšlení spolu se zachycením proměn autorova osobního vztahu ke sledovanému tématu a s průlomovým rokem 1905, kdy poprvé publikoval svoji zásadní esej La vida de don Quijote y Sancho. Studie obsahuje detailní unamunovskou interpretaci postavy dona Quijota a její vnoření do eticko-filozofického rámce učení S. Kierkegaarda (1815-1855), autorova „duchovního bratra“. Zabývá se mimo jiné srovnáním rytířů víry Abrahama a Quijota a aplikací Kierkegaardova učení o třech stádiích existence na postavu dona Quijota. Samotný Unamunův quijotismus je posléze srovnáván s Kierkegaardovým pojetím tzv. religiozity
A. Závěr studie je věnován kritickému zhodnocení quijotismu z hlediska jeho aktuálního přínosu pro oblast etiky a náboženství.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2012

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz