02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2012

Když „Etická výchova“ nemusí být etickou výchovou
Šrajer Jindřich
Článek se věnuje otázkám zda „Etická výchova“, která byla z rozhodnutí MŠMT pro základní vzdělávání začleněna do Rámcového vzdělávacího programu (RVP), jako nový doplňující obor, je skutečně etickou výchovou. A zda má své opodstatnění v rámci školní výchovy. Článek kriticky hodnotí obsahovou stránku tohoto projektu a jeho cíle. Poukazuje přitom na podstatu etiky a současnou podobu etického paradigmatu. Specifikuje kompetenci školy v oblasti výchovy a nabízí konkrétní řešení problému.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2012

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz