02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2012

Rozhovor: Etická výchova „Dobro se nedá nacvičit, mladého člověka je potřeba pro něj získat…“
Brichcínová Kateřina
Rozhovor s doc. Jindřichem Šrajerem, Dr. theol., SDB

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2012

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz