02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2011

Recenze: Homo educandus
Samohý Jan
Homo educandus: Filosofické základy teorie výchovy.
Radim Palouš a Zuzana Svobodová, Praha: Karolinum, 2011.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2011

© 2011-2018 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz