02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2011

Paulo Freire – pedagogika utlačovaných a její vztah k teologii osvobození
Ledvinková Magda , Macků Richard
Článek pojednává o práci a myšlenkách brazilského edukátora Paula Freire, které se zaměřují na dialog a zájmem o utlačované. Představen je profesní život Paula Freire a dobový kontext ovlivňující jeho pedagogické názory; v této souvislosti je představena i metoda alfabetizace. Dále jsou představeny stěžejní myšlenky klíčové knihy Pedagogika utlačovaných, je popsána Freireho vlastní teorie výchovy a vzdělávání vycházející z kritiky tradičního školství. Vlastní alternativní způsob nazývá „problematizující edukací“. Naznačena je také souvislost myšlenek P. Freire s principy teologie osvobození. V závěru jsou nastíněny některé z kritických ohlasů, především problematika vnucování vědomostí.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz