02
Časopis pro reflexi křesanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2011

Demokracie v pasti (ne-) úspěchu: křesansko-etická perspektiva
Míčka Roman
Tento článek nazvaný "Demokracie v pasti (ne-) úspěchu: křesansko-etická perspektiva" pojednává o podstatě, charakteru a normativních předpokladech politického systému demokracie. Usiluje o vyhodnocení některých problematických aspektů fungování institucí liberálních demokracií a posouzení otázky, zda demokratické procesy je v současné době třeba spíše posilovat či oslabovat. Úvahy zasazuje do kontextu některých postřehů křesanské sociální etiky a sociální nauky církve.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz