02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2011

Sociálně kulturní práce v lidových vrstvách
Kaplánek Michal
Východiskem příspěvku je profesionalizace sociální práce, která probíhá v západní Evropě od 70. let 20. století a přináší s sebou řadu otázek pro vzdělavatele v sociální práci. Příspěvek obsahuje historickou analýzu demokratizačních aktivit v sociálně kulturní oblasti, které se vyústily v hnutí tzv. lidovýchovy nebo osvěty. Podrobněji je přiblížen francouzský model sociálně kulturní animace. V závěru článku jsou naznačeny možnosti aplikace tohoto modelu v českých podmínkách.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz