02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2011

Charita jako činitel německého sociálního státu: K náboženskému kontextu evropského vytváření sociální péče
Ebertz Michael N.
Článek Michaela N. Ebertze analyzuje jednotlivé evropské funkční typy sociálního státu a jejich náboženské souvislosti, které podle něj zásadním způsobem diferencují význam role jedince, rodiny a státu v systému sociální politiky. Na příkladu Německa poté demonstruje důležitost subsidiárního uspořádání sociální politiky kladoucí důraz na odpovědnost rodiny a spolupráci církevní charity se státem pro perspektivní a uspokojivé zachování funkčního sociálního státu.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz