02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2011

Rozhovor s Aldo Ellenou
Redakce, Kaplánek Michal
Sociálně-kulturní animace jako metoda sociální
práce (italský pohled), Interview s Aldo Ellenou

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz