02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2017

Recenze: Duše jako místo dění světa: Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela
Nakonečný Milan
Stanislav SYNEK
Duše jako místo dění světa: Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela
Praha: Togga, 2014, 252 s.
ISBN 978-80-7476-071-6

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2017

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz